GAL |     

Maiores de 45 anos

Proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos.

Convocatoria

Tribunal

Materia Nome enderezo electrónico
Tema de Actualidade María Rosa Pérez Rodríguez rosa@uvigo.es
Lingua Castelá e Literatura Joaquín Sueiro Justel jsueiro@uvigo.es
Lingua Galega e Literatura Ana María Iglesias Álvarez anaiglesias@uvigo.es

Programas e modelos

Entrevista persoal

Exames

Criterios avaliación


Última actualización desta páxina: 22/01/2020.