NPE

Maiores de 45 anos

Proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos.

Programas e modelos

Entrevista persoal

Exames

http://ciug.gal/examesm45.php (en preparación)

Criterios avaliación


Última actualización desta páxina: 22/10/2019.