NPE

Matrícula no Sistema Universitario de Galicia

Calendario

(en preparación)

Procedemento

(en preparación: pasar a pdf)

Lugares para formalizar matrícula:


Última actualización desta páxina: 05/11/2019.