NPE

ABAU

Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade.

Convocatoria

Estrutura

Método de cualificación

  • Sistema de cualificación e nota de admisión (cambiar año pedir Celso)
  • Reclamación e segunda (pendiente calendario)
  • Subir nota

Alumnado con necesidades especiais

Exames e materias:


Última actualización desta páxina: 08/11/2019.